Praktijk de Ezelsbrug

Adres Terhornseweg 1
Postcode + plaats 9914TC Zeerijp   
Categorie Gezondheid
Ouderschap
Contact 0596-581368
https://www.deezelsbrug.nl/
info@deezelsbrug.nl

Beschrijving

Thema WeerbaarheidTitel Pony Power voor Kids

Paardenkracht voor PubersDoelgroep PPvK 6- 10 jaar

PKvP 11-15 jaarBeschrijving activiteit De cursus is praktijkgericht, educatief en op

speelse wijze met pony’s.

Hierdoor oefenen de kinderen op een speelse,

educatieve en praktijkgerichte wijze de sociale

vaardigheden.

De kinderen leren over lichaamstaal en gedrag

van zichzelf en anderen. Ze doen oefeningen,

binnen en buiten, waardoor het zelfvertrouwen

toeneemt en het aangeven van grenzen

gemakkelijker wordt. Kinderen leren hierdoor

beter om te gaan met gevoelens en emoties. De

cursus heeft een heel praktisch karakter: doen,

ervaren en beleven!

De kinderen registreren hun vorderingen en

belevenissen in een uniek werkboek aan een

thema per les (binnen) en buiten met de pony’s

en ontvangen aan het eind een diploma.Periode De cursus bestaat uit 5 lessen en een terugkom-

middag verspreid over ongeveer 2

maanden. In overleg met ouders wordt gestart

met maximaal 4 kinderen.Tijd Elke les is 2 uur en de laatste les is 2,5 uur i.v.m.

een gezamenlijke activiteit met ouders. De

terugkom-les is dan weer 2 uurLocatie Terhornseweg 1, 9914 TC Zeerijp

Dwarshaspel 2, 9354 VS ZevenhuizenKosten € 295,00 incl. uniek werkboek + een diplomaOuderbetrokkenheid Ja, niet alle oefeningen in het werkboek worden

tijdens de training gemaakt, dus er wordt en

beroep gedaan op de ouders om na te vragen

wat de kinderen geleerd hebben in de training

tijdens de lessen en om nog een

(huiswerk)oefening te doen in het werkboek.

Ook hopen we op betrokkenheid van de school

/sport enz zodat ze met vragen of met het

geleerde bij hun juf of meester terecht kunnen.Aanbieder Praktijk de Ezelsbrug, Zeerijp

Stal Bolheim, coachen met paarden,Contactpersoon en contactgegevens Carla Hartman Olga Hartman

carla@praktijkdezelsbrug.nl

Hartman@bolheim.nl

06-21369375 06 – 51222662