Praktijk De Ezelsbrug

Adres Terhornseweg 1
Postcode + plaats 9914TC Zeerijp   
Categorie Gezondheid
Ouderschap
Contact 0596-568320
www.deezelsbrug.nl/
info@deezelsbrug.nl

Beschrijving

Praktijk De Ezelsbrug is een zorginstelling die een brug slaat tussen zorg en onderwijs. Op een open en neutrale wijze onderzoeken we samen met uw kind welke zorgdoelen nodig zijn om tot bloei te komen. Onderwijs staat hierbij centraal en wordt ingezet als middel om kinderen en jongeren weer blij te maken. Daarnaast hebben onze pony’s en andere dieren een vaste plek binnen de geboden zorgstructuur. Ze geven een goede aanvulling op het leren samenwerken en het steviger in de schoenen staan.Op onze landelijk gelegen onderwijsboerderij in Zeerijp bieden wij een plek aan kinderen en jongeren die, om wat voor reden dan ook, niet meer naar school gaan. Aan de hand van intensieve begeleiding binnen een kleine groep en in een prikkelarme setting bewandelen wij samen met u, uw kind, het zorgteam en de school het pad dat passend is voor uw kind. Het doel is terugkeer naar onderwijs, in welke vorm dan ook.Ook bieden we particuliere leerondersteuning aan kinderen, jongeren en studenten die moeite hebben met een bepaald vak of met het plannen en organiseren van hun huiswerk. Dit kan in de vorm van remedial teaching, bijles en huiswerkbegeleiding. Er zijn mogelijkheden voor het verrichten van aanvullend onderzoek. Daarnaast geven we Pony Power voor Kids deel 1 en 2, een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Voor meer informatie kijk op www.deezelsbrug.nl
avatar