Biljartvereniging V.O.P. Warffum

Adres Mernaweg 76
Postcode + plaats 9964AV Wehe-den Hoorn   
Categorie Sociale contacten
Sport
Contact 0595-272745 / 06-112
www.wehe-denhoorn.nl/verenigingen/vereniging/biljarten
B.Wijnenga@ziggo.nl

Beschrijving

V.O.P. is de
afkorting van “VOOR ONS PLEZIER
“.

De
vereniging is op 1 september 1962 opgericht . Er werd gespeeld in het
parochiehuis te den Hoorn. Toen het
parochiehuis werd gesloten, is de vereniging verhuisd naar café Job Vos. Het
huidige café Hoornstertil te Wehe-den Hoorn, hetgeen ook nu nog de thuisbasis
is.

Er wordt,
met uitzondering van de zomermaanden, op de donderdagavond gebiljart. Er zijn
maximaal 16 spelende leden en een ieder is van harte welkom om eens op een
donderdagavond te komen kijken.

Het bestuur
bestaat uit de voorzitter, een secretaris en de penningmeester. De goede gang
van zaken op de wedstrijdavonden staat
onder streng toezicht van de wedstrijdleider.

De
contributie bedraagt € 100,-- per jaar.(2023)

Inlichtingen en correspondentie:

B.G.Wijnenga (penningmeester)

Mernaweg 76

9964AV Wehe-den Hoorn

Tel.: 0595-572745 / 06-
11267674

E-Mail: B.Wijneng@ziggo.nl

(ps.: In de aanhef wordt gesproken over Biljartvereniging V.O.P. Warffum. Dit moet zijn Biljartvereniging V.O.P. te Wehe-den Hoorn.)