Stichting MEE Noord

Adres Leonard Springerlaan 13
Postcode + plaats 9727KB Groningen   
Contact 06 31670021
www.meegroningen.nl
aanmeldpunt@meegroningen.nl

Beschrijving

MEE Groningen ondersteunt mensen met een beperking, zodat ze zelfredzaam zijn en kunnen meedoen aan de samenleving. Wij kijken naar de mogelijkheden van mensen met een beperking en ondersteunen of begeleiden op alle levensgebieden. Het hebben van een beperking, zoals autisme, een licht verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel, heeft impact op alle levensgebieden. MEE Groningen heeft veel expertise over beperkingen en weet wat het hebben van een beperking betekent voor bijvoorbeeld naar school gaan, contact leggen, vinden van werk en opvoeden. Wij bieden ook cliëntondersteuning voor mensen met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij ons aanmeldpunt via 06 - 316 700 21 of aanmeldpunt@meegroningen.nl


Advies
Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiek
Ambulant
Gezinsbegeleiding specialistisch
Groepsbegeleiding specialistisch
Individuele begeleiding specialistisch
Individuele diagnostiek
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)
Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)
Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding
Vroegtijdige interventies jonge kinderen


avatar