Stichting De Holm Den Andel

Adres De Streekweg 41
Postcode + plaats 9956PN Den Andel   
Categorie Sociale contacten
Vrije tijd
Contact 0595 – 785312
deholm.net/
info@deholm.net

Beschrijving

De Holm is een broedplaats voor werken, leren en zorgen. Het Holm team werkt aan verschillende expedities waarvan er vast wel een bij jou past.

Alle expedities zijn erop gericht om samen de wereld om ons heen een stukje mooier te makenDoelstelling De stichting heeft ten doel het in exploitatie houden van en activiteiten te (laten) ontplooien in de voormalige school De Holm aan de Streekweg 41 in Den Andel om met het gebouw en omliggende buitenruimtes de sociale cohesie in het dorp Den Andel te vergroten. De Stichting wil dit bereiken door:

* activiteiten te ontplooien en te borgen die hieraan een bijdrage leveren;

* een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de maatschappij en Den Andel in het bijzonder;

* een bijdrage te leveren tot bewustwording over verleden, heden en toekomst van een zo groot mogelijk publiek;

* een bijdrage te leveren aan de zorg voor elkaar als dorpsbewoners en zo mogelijk daar buiten, dit in de ruimste zin van het woord; samenwerking tot stand te brengen en te bevorderen tussen groepen, organisaties en instanties, waardoor de wederzijdse doelen positief beïnvloed worden;

* haar doelstellingen uit te dragen middels alle beschikbare media; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk (kunnen) zijn.