Stichting Welzijn Bedum

avatar

Naam Stichting Welzijn Bedum
Adres Kapelstraat 9
Postcode + plaats 9781 GK Bedum
Contact 050 3014465 http://www.welzijnbedum.nl/ info@welzijnbedum.nl
Medewerkers Klik hier voor de medewerkers

Beschrijving

De Stichting Welzijn Bedum organiseert en ondersteunt activiteiten in de gemeente Bedum ten behoeve van inwoners, soms speciaal gericht op senioren, jongeren of mensen met een beperking. Belangrijkste doelen daarbij zijn (bevordering van) zelfredzaamheid, gezondheid, welbevinden en leefbaarheid bij mensen, groepen en in de lokale samenleving. De activiteiten spelen zich af op de terreinen sociaal-cultureel en educatief werk, maatschappelijke ondersteuning, jongerenwerk, vrijwilligerswerk, ondersteuning mantelzorg en ouderenwerk.

Aanbod Jeugd

Jeugd voorliggend (zonder indicatie)
binnen gemeente(n)
Jeugd voorliggend (zonder indicatie)Bedum
Contractpartner jeugd is: Geen contractpartner geregistreerd

Klik hier voor een overzicht van alle contractpartners jeugd

Aanbod WMO

WMO voorliggend
binnen gemeente(n)
WMO voorliggend Bedum

Klik hier voor een overzicht van de productcodes

Zoek naar medewerkers binnen deze organisatie