Humanitas - Taalondersteuning bij inburgering

Adres Troelstralaan 7
Postcode + plaats 9602XA Hoogezand   
Categorie Sociale contacten
Vrijwilligerswerk
Contact 0598383048
www.humanitas.nl/afdeling/midden-groningen/activiteiten/humanitas-taalmaatjes-taalcoaches/
www.facebook.com/humanitashoogezand/
midden-groningen@humanitas.nl

Beschrijving

Vrijwilligers van Humanitas helpen mensen die moeten inburgeren met het doorlopen van de inburgeringscursus. Ook helpen ze overige anderstaligen bij het (beter) leren van de Nederlandse taal.Vrijwilligers van Humanitas helpen mensen bij het inburgeren. Mensen die op dit moment bezig zijn met inburgeren en die trachten de Nederlandse taal onder de knie te krijgen, worden extra ondersteund door vrijwilligers van Humanitas. Naast de taallessen op school krijgen de inburgeraars taalondersteuning van vrijwilligers. Dit houdt in dat de vrijwilligers samen met de inburgeraars één of twee dagdelen per week samen aan de slag gaan met opdrachten, die tijdens de lessen worden behandeld. Ook is er ruimte voor het verbeteren van de spreek - en of schrijfvaardigheid van de inburgeraars. Alles met het doel het inburgeren succesvol te maken!Door het persoonlijke contact en de extra ondersteuning van de vrijwilligers, wordt de kans groter dat inburgeraars slagen voor het inburgeringsexamen.Coördinator Bertha Mulder
avatar