Aller Tonen

Adres
Postcode + plaats   
Categorie Gezondheid
Contact 06-1858087721
allertonen.nl
info@allertonen.nl

Beschrijving

Niet alle kinderen en (jong) volwassenen krijgen de kans zich optimaal te ontwikkelen en hebben niet de kans om hun doelen te bereiken. Dit kan ten gevolge van problemen in de thuissituatie of omdat ze te maken hebben met een lichte beperking, een andere culturele achtergrond etc. Hierdoor kunnen ze problemen ervaren in de maatschappij, omdat ze niet goed mee kunnen komen en/of gedragsproblemen hebben. Vaak is veel onbegrip, mensen begrijpen niet wat er aan de hand is, waardoor de kinderen en (jong) volwassenen, zich niet begrepen voelen, zich meer terugtrekken, zelfs depressief worden en soms meer gedragsproblemen vertonen.Aller Tonen is in 2008 opgericht, inmiddels is er veel expertise op het gebied van kinderen en (jong) volwassenen. De expertise is verkregen door het volgen van allerlei opleidingen en cursussen, maar zeker ook door de ervaringen in het werken met kinderen in allerlei leeftijden, hun familie en sociale omgeving. Aller Tonen biedt een breed scala aan ondersteuning en hulpverlening om er zorg voor te dragen dat kinderen en (jong) volwassenen tot hun recht kunnen komen. Door een goede analyse van een ieder, kunnen we maatwerk leveren. Wat betekent dat een ieder die zich bij ons meldt, of aangemeld wordt, zich begrepen voelt, de juiste hulp krijgt en daardoor op zijn/haar manier mee kan draaien in de maatschappij, zich optimaal kan ontwikkelen en de eigen gestelde doelen (reële doelen) kan bereiken. Aller Tonen kan ook ingeschakeld worden door externen voor advies, ondersteuning en in geval van belemmeringen ten gevolge van taalbarrières.Persoonlijke aanpak en begeleiding

Bij Aller Tonen staat het opbouwen van een vertrouwensband en wederzijds begrip centraal. Pas wanneer er een klik is, kan er worden toegewerkt naar oplossingen. Aller Tonen beheerst meerdere talen en verdiept zich in elke partij. Hierdoor kan er begeleiding worden gegeven aan eenieder van verschillende nationaliteiten. De begeleiding wordt volledig afgestemd op jouw situatie. D