UnlimiteD B.V

Adres Friesestraatweg 1
Postcode + plaats 9718 NA Groningen   
Categorie Gezondheid
Ouderschap
Contact 06 40 91 88 00
unlimitedhulpverlening.nl
administratie@unlimitedhulpverlening.nl

Beschrijving

De integrale aanpak is persoonsgericht. UnLimiteD werkt met klanten die een achterstand en/of problemen hebben op een of meerdere leefgebieden. Meerdere problemen worden tegelijk aangepakt. De zorgverlening richt zich op alle leefgebieden en er wordt nauw samengewerkt en afstemming gezocht met andere instanties en instellingen. De kennis van de sociale kaart is groot.Dit maakt het mogelijk om een maximum resultaat voor de klant te behalen. Er wordt gestreefd naar een goed contact met de sociale omgeving van de klant. Immers: de klant staat niet op zich maar maakt deel uit van een (sociaal) systeem.De daarbij gehanteerde methodiek is laagdrempelig, oplossingsgericht en outreachend.De laagdrempeligheid uit zich in 24/7 telefonisch bereikbaar zijn en in het pand van UnLimiteD in Groningen zijn klanten altijd welkom.Oplossingsgericht werken betekent dat er wordt gewerkt met wat er op het moment is, gericht op een gewenste toekomst. Er wordt gewerkt met de klant, die tenslotte zijn/haar eigen situatie het beste kent, om zo tot een goed werkende oplossing te komen die nuttig en realistisch is en aansluit bij de behoefte van de klant. De klant behoudt daarbij zelf de verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij het realiseren van de gestelde doelen. Kernwoorden zijn: samenwerking, verandering, respect en klantgerichtheid. Kleine veranderingen met grote resultaten. Dit doen we door middel van een positieve benadering en oplossingsgericht taalgebruik; aanmoedigen, uitnodigen, motiveren, onderhandelen, vragen stellen, , begrenzen, complimenteren enz. Samen met de klant wordt zo een zorgplan opgesteld met bijbehorende doelen en acties. Deze worden digitaal vastgelegd en elke zes maanden geëvalueerd.Er wordt outreachend gewerkt. Klanten met een meervoudige problematiek hebben te maken met een combinatie van materiële, psychosociale, fysieke en psychiatrische problemen die op elkaar inwerken.