Factor 5

Adres Stettinweg 22
Postcode + plaats 9723 HD Groningen   
Categorie Gezondheid
Wonen
Contact 085-4834890
factor-5.nl
https://www.factor-5.nl/index.php/contact/contactformulier

Beschrijving

Factor 5 is een professionele en innovatieve zorgverlener gevestigd in de stad Groningen met de drie Noordelijke provincies als werkgebied. Wij zijn met name gespecialiseerd in het bieden van begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen met gedragsproblematiek/ontwikkelingsproblematiek of persoonlijkheidsproblematiek. We onderscheiden de ontwikkelingen binnen 5 verschillende leefgebieden en worden voornamelijk ingezet indien begeleiding vanuit een voorliggende voorziening onvoldoende toereikend is. Wij worden betrokken door verwijzende instanties en werken uitsluitend binnen geïndiceerde kaders waarbij het vergroten van de zelfredzaamheid centraal staat.Het zorg aanbod bestaat uit 24-uurs begeleiding verdeeld over verschillende woonlocaties, thuisbegeleiding in de vorm van individuele begeleiding of individuele behandeling en dagbesteding. Door dit aanbod kan intern een volledig traject aangeboden worden. Door onze visie, werkwijze en het feit dat we actief inzetten op een samenwerking met het systeem van de cliënt, zijn we goed in staat om aan te sluiten op de problematiek en in te zetten op stabiliseren, ontwikkelen en aanleren van vaardigheden.Woonlocatie Paddepoel - Woonlocatie Ten Boer - Woonlocatie Gelkingestraat