Fiducia Zorg

Adres Berkenweg 1
Postcode + plaats 9471 VA Zuidlaren   
Categorie Gezondheid
Contact 050 – 205 33 77
fiducia-zorg.nl
algemeen@fiducia-zorg.nl

Beschrijving

Wat Fiducia Zorg doet

Wij leveren verschillende thuiszorgdiensten op het gebied van (ggz-)begeleiding en ondersteuning, huishoudelijke hulp, verpleging en persoonlijke verzorging en daaraan gerelateerde diensten met oog voor psychische kwetsbaarheid aan cliënten met verschillende etnisch-culturele achtergronden. Wij bieden zowel individuele hulp (alle leeftijdsgroepen) als hulp aan gezinnen. Ons team bestaat uit Nederlands-, Duits-, Engels- en Turks-, en Arabischsprekende medewerkers, w.o. een (basis)Psycholoog, (hbo-) Ervaringsdeskundigen in Zorg en Welzijn, en Sociaal Pedagogisch medewerkers. Alle medewerkers werken vanuit herstel en empowerment. Presentie en kwaliteit van zorg zijn voor ons belangrijke pijlers. Zelfsturing en eigen regie laten wij, daar waar mogelijk, bij de cliënt. Hiermee wordt de zelfredzaamheid / het herstel optimaal te bevorderd.Onderscheidend

Wij onderscheiden ons van andere thuiszorgorganisaties omdat wij de psychische kwetsbaarheid, de naasten en de (sociale-) leefomgeving meenemen in de ondersteuning die wij bieden. M.a.w.: wij leveren curatieve zorg (zorg gericht op zowel somatische als psychische klachten, w.o. verslavingsproblematiek). Na het in kaart brengen van de specifieke hulpvraag richten wij onze zorg op maat in. Als er sprake is van een psychische kwetsbaarheid gaat de aandacht in eerste instantie uit naar ondersteuning om de cliënt te stabiliseren. Daarnaast begeleiden wij de cliënt naar de juiste (specialistische) ggz. Hiervoor zetten wij ervaringsdeskundigheid1 en onze psycholoog in. Ons multicultureel team heeft ervaring en kennis in cultureel-etnische achtergronden, psychiatrie, herstelprocessen, invloed van (zelf)stigma, etc.Diensten:begeleiding en ondersteuning;

ondersteuning van en naar basis ggz behandelingen;

persoonlijke verzorging;

verpleging;

huishoudelijk hulp;

verzorgen van klinische lessen, workshops en voorlichting;