Fullfitt

Adres Beneden Veensloot 23
Postcode + plaats 9651CH Meeden   
Categorie Gezondheid
Ouderschap
Sport
Contact 06-2475 8713
www.fullfitt.nl/
info@fullfitt.nl

Beschrijving

Ondersteunende begeleiding op maat!

U krijgt van ons individuele begeleiding. Wij begeleiden u bijvoorbeeld bij het plannen, organiseren en structureren van de dagelijkse bezigheden. Wij houden er toezicht op dat gemaakte afspraken nagekomen worden.

Wij begeleiden, controleren en stimuleren of zorgen ervoor dat u weer in balans bent.

Kortom: volledige begeleiding! Wij werken ook op basis van PGB-ondersteunende begeleiding.

GEZINSCOACH

Als gezinscoach begeleiden wij uw gezin bij het maken van een gezinsplan. Problemen met de opvoeding en verzorging van kinderen, met geld of bij het huishouden proberen we samen met u op te lossen. Wat kunt u zelf doen, wat doen de gezinsleden. Hoe kunt u uw dagelijkse bezigheden plannen en organiseren.

Wij motiveren, begeleiden, ondersteunen, controleren en stimuleren u bij het bereiken van uw doelen.

BEGELEIDING bij studie en opvoeding

Wanneer achterstanden ontstaan bij kinderen is het handig dat zij door een duidelijkere planning en een stuk persoonlijke begeleiding de achterstanden (deels) weer weg kunnen werken. Juist voor kinderen met gedragsproblematiek, zoals ADHD en ASS (autisme), is deze persoonlijke individuele manier van aanpak, uitermate geschikt.

Het niet weten waarmee ze moeten starten is vaak een van de grootste struikelblokken van deze doelgroep, maar ook het maken van keuzes is vaak moeilijk tot bijna onmogelijk. Begeleiding hierin is essentieel om hen door hun studietijd en pubertijd te helpen. De beperking zit in de uitvoering van de e

ROTS EN WATER TRAINING

Jongens en meisjes verschillen van elkaar. Die verschillen zijn zichtbaar in gedrag en worden veroorzaakt door de manier waarop jongens en meisjes worden opgevoed, begeleid en onderwezen (socialisatie), maar ook omdat jongens en meisjes in aanleg al duidelijk verschillend blijken te zijn.

Jongens bouwen communicatievaardigheden op door middel van sport, spel en beweging

Meisjes ontwikkelen communicatievaardigheden, meer dan jongens, door met elkaar te praten.