Zorg Wissel Groningen

Adres
Postcode + plaats   
Categorie Gezondheid
Sociale contacten
Wonen
Contact
www.zorgwisselgroningen.nl
info@zorgwissel.nl

Beschrijving

We zijn een sociaal-maatschappelijk dienstverlener en helpen graag de zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Dit doen we door middel van begeleiding en het overbrengen van kennis en vaardigheden. Gericht op de materiële en daaraan gerelateerde psychosociale behoeften van de mensen.

Het kan zijn dat iemand moeite heeft met het opstarten van de dag, schoonhouden van de leefomgeving of hulp nodig heeft met de administratie of wellicht huiswerk of boodschappen doen.Begeleiding en ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben om bijvoorbeeld zelfstandig te (blijven) wonen. Ieder mens voelt zich het beste als hij de regie over zijn eigen leven kan houden, ook als er beperkingen zijn.

De begeleiding gebeurt daar waar het nodig is, bv in je eigen huis. Desgewenst kan er naar een andere plek worden uitgeweken.

De wijze van invulling en uitvoering van deze ambulante zorg is persoonsgebonden en vraag gestuurd.Ik kan begeleiding/ondersteuning bieden bij:

structuur aanbrengen in het dagelijkse leven

leren organiseren en aanbrengen van structuur in het huishouden

ondersteuning bij beperkte verstandelijke vermogens

leren omgaan met een psychiatrisch- of psychogeriatrisch ziektebeeld

het zoeken naar een passende zinvolle activiteit / werkleer plek, o.i.d. bij belangrijke veranderingen zoals

plaatsing in een tehuis, een overlijden …

problemen rondom een echtscheiding, relatieproblematiek of huiselijk geweld

situaties waarbij sprake is van overmatig alcohol, drugs- of medicijngebruikVoorbeelden van begeleidingsvragen:

Hoe zorg ik er voor dat mijn huis netjes blijft?

Hoe krijg ik mijn administratie op orde, zodat ik geen aanmaningen meer krijg?

Heb ik recht op een (Wajong-)uitkering? Hoe vraag ik dat aan? Wat moet ik daar allemaal voor regelen? Samen kunnen we instellingen bezoeken of bellen.

Wat zijn er voor voorzieningen in mijn buurt? Wat kan ik doen om meer sociale contacten te krijgen?