Priva Zorg

Adres Hardwareweg 14
Postcode + plaats 3821BM Amersfoort   
Categorie Geldzaken
Gezondheid
Sociale contacten
Contact 033 455 67 62
www.privazorg.nl
info@privazorg.nl

Beschrijving

Zorgaanbod

* Verzorging

* Verpleging

* Begeleiding

* Huishoudelijke Ondersteuning

* Palliatief terminale zorg

* Nachtzorg

* Wet Langdurige Zorg

* Persoonsgebonden Budget

* Mantelzorg en vrijwilligersZorg en verpleging

Bij PrivaZorg kunt u terecht voor ondersteuning en zorg in de thuissituatie die vallen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Binnen de Wmo gaat het in ieder geval om ondersteuning en begeleiding 18+, in sommige regio’s ook om jeugd. Binnen de Zvw en de Wlz valt alle PrivaZorg-zorg binnen de sector Verpleging en Verzorging.Samen met u wordt gekeken waar u hulp bij of verzorging/verpleging voor nodig heeft, met als doel zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren. De zelfstandige betrokken professional van PrivaZorg geeft u zoveel mogelijk de touwtjes in handen.