Spectraheerd

Adres Stichtinglaan 2
Postcode + plaats 9621BZ Slochteren   
Categorie Gezondheid
Sociale contacten
Wonen
Contact 0598 422346
www.spectraheerd.nl/index.html
info@spectraheerd.nl

Beschrijving

Spectra-Heerd is een bedrijf met mogelijkheden in Noord Nederland.

Spectra-Heerd heeft meerdere producten, te weten:

* arbeidstraining

* arbeidstoeleiding

* dagbesteding (groepsbegeleiding)Kernwoorden voor Spectra-Heerd zijn:

* uitgaan van de mogelijkheden en wensen van de deelnemer

* iedereen op Spectra-Heerd mag zich blijven ontwikkelen

* flexibel, lage instroomeisen, opleiden daar waar mogelijk is.

* maatwerk

* prettige werksfeer met goede agogische begeleiding

* daar waar mogelijk doorstromen naar de arbeidsmarkt.