Stichting Joyce House

Adres De Sluiskampen 39
Postcode + plaats 9422AP Smilde   
Categorie Gezondheid
Sociale contacten
Wonen
Contact 085 27 30 970
joyce-house.nl
www.facebook.com/Joyce-House-1405902549707745
https://joyce-house.nl/contact

Beschrijving

Joyce-House is de plek voor wonen en dagbesteding voor jongvolwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap.

Joyce-House biedt dagbesteding en een woonvorm voor mensen met een beperking waarin zij als volwaardig worden gezien.Wonen: Joyce-House Smilde is een splinternieuwe locatie met een negental appartementen. Dat wil zeggen dat iedere bewoner beschikt over een eigen badkamer met douche en toilet. De kamers variëren in grootte van 25 tot 28 m2. De locatie is geheel ingericht op jongeren en jongvolwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. Er is een gezamenlijke woonkamer en een aparte ruimte voor de dagbesteding.Dagbesteding: Elke dag heeft een vaste structuur. Eten, werken en rusten. Werken aan de invulling van het thema. Op een creatieve, bevredigende wijze. Zo krijgen de dagen inhoud en wordt met recht gewerkt aan het thema van Joyce-House: van beperking naar ontwikkeling. Zowel voor de bewoners als voor jongeren met een beperking die nog thuis wonen, biedt Joyce-House dagbesteding aan. Op een zinvolle manier, kijkend vanuit ieders mogelijkheden, wordt een zinvolle invulling aan de dag gegeven. Met een programma gericht op plezier, gezelligheid, ontdekken en ontwikkeling.Logeren: Wanneer gebruik gemaakt wordt van logeren in het weekend komt uw kind op vrijdag om 16.00 uur en haalt u hem/haar op zondag tussen 15 en 16 uur weer op. Op de dagen dat hij of zij bij ons is is er sprake van een lichte vorm van dagbesteding, zodat uw kind leuke, gezellige en ook verantwoorde dagen bij Joyce-House doorbrengt. Ook de zorg is geheel op hem of haar afgestemd.

Beschikbaarheid: Joyce-House biedt 48 weekenden per jaar aan met logeermogelijkheden. Tevens is het mogelijk om gedurende de vakantieperioden voor een periode van een of twee weken te komen logeren. In totaal zijn zo’n zes plaatsen beschikbaar.Ambulante zorg: Soms is het nodig tijdelijk zorg-ondersteuning thuis te krijgen.