Transfer Zorg en Begeleiding

Adres Rouaanstraat 20a
Postcode + plaats 9723 CD Groningen   
Categorie Gezondheid
Ouderschap
Wonen
Contact 050 577 8886
cooperatiedichtbij.nl
https://www.cooperatiedichtbij.nl/contact/

Beschrijving

Onze zorg

Wij vinden dat iedereen, ongeacht de zorg- of hulpvraag, veilig thuis moet kunnen blijven wonen, leven en sterven. Daarom bieden wij verzorging, verpleging en begeleiding in de thuissituatie. Dit doen wij in contact én met aandacht en deskundigheid.Onze dienstverlening

Coöperatie Dichtbij biedt met haar coöperatieleden een diversiteit aan zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen. Wij zijn werkzaam in bijna alle domeinen binnen de gezondheidszorg (Jeugd, Wmo, Wlz, Zvw, Forensische Zorg). Onze dienstverlening varieert van individuele begeleiding aan jongeren met gedragsproblemen tot aan palliatief terminale zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn.Coöperatie Dichtbij is een zorgaanbieder en coöperatie. Ruim 200 zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) en 70 zorgorganisaties hebben zich bij ons aangesloten. Dit zijn onze leden en met elkaar bieden wij zorg en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. Samen hebben wij één missie: iedereen moet, ongeacht de zorg- of hulpvraag, veilig thuis kunnen blijven wonen, leven en sterven. Binnen de coöperatie staat samenwerking centraal. Er wordt intensief samengewerkt om zorg en begeleiding te leveren van hoge kwaliteit, van elkaar te leren en de zorg innovatiever en effectiever te maken.