Zorgclub Groningen

Adres Bornholmstraat 80
Postcode + plaats 9723AZ Groningen   
Categorie Geldzaken
Gezondheid
Ouderschap
Contact 050 – 208 10 02
zorgclub.nl
https://zorgclub.nl/contact

Beschrijving

ZorgClub is een zorgaanbieder voor mensen, van alle leeftijden, met psychische problemen, gedragsproblemen en/of een licht tot matige verstandelijke beperking of voor mensen die op een andere manier niet goed in staat zijn hun leven op de rails te krijgen of te houden.Deze vorm van begeleiding is gericht op het stimuleren van:

* de zelfredzaamheid

* de participatie in de eigen leefomgeving van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemenHet doel hiervan is dat onze cliënten zo lang en goed mogelijk thuis/zelfstandig kunnen wonen.

Voorbeelden van persoonlijke begeleiding

* hulp bij de administratie, post en financiën en contacten met instanties

* hulp bij boodschappen doen

* woonbegeleiding (bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen)

* hulp bij de opvoeding

* hulp om de dag in te delen en dingen te ondernemen

* hulp in het contact zoeken met mensen in de omgeving

* begeleiding bij de persoonlijke verzorgingZIN en PGB

Onze diensten bieden wij zowel vanuit ZIN (zorg in natura) als vanuit PGB. Voor de ZIN hebben wij inmiddels contracten met 31 gemeenten in Noord-Nederland. In alle andere gemeenten in Noord-Nederland kunnen wij zorg vanuit PGB bieden.