Zorggroep Stad en Ommelanden

Adres Antillenstraat 9
Postcode + plaats 9714JT Groningen   
Categorie Gezondheid
Sociale contacten
Contact 050 – 744 03 00
www.zinso.nl
info@zinso.nl, of https://www.zinso.nl/contact

Beschrijving

Ambulante begeleiding

De ambulante begeleiding van Zorggroep Stad en Ommeland is gericht op het ondersteunen bij zelfredzaamheid. Wij helpen te compenseren bij het (al dan niet verloren) regelvermogen. Dit kunnen hele praktische zaken betreffen, zoals het omgaan met binnenkomende post of het voorkomen van ruzies met de directe omgeving.Veteranenzorg

Onze veteranenzorg biedt zorg aan veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ons werkterrein beslaat de drie noordelijke provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Militairen kunnen bij terugkomst last krijgen van hun ervaringen tijdens de uitzending. Wij begeleiden veteranen op verschillende terreinen, bijvoorbeeld bij het voeren van de administratie. Wij bieden ook ondersteuning in het aangaan van sociale contacten (zowel met andere veteranen als in de burgermaatschappij), en het plannen en organiseren van bijvoorbeeld de dagindeling/-besteding.Dagbesteding

Op de werkplaats begeleiden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij bieden de mogelijkheid om onder begeleiding van een werkmeester werknemersvaardigheden te ontwikkelen. Onder werknemersvaardigheden verstaan wij zowel kennis en technische vaardigheden met betrekking tot het beroep, als de juiste werkhouding. Wekelijks een individueel gesprek met één van de werkmeesters plaats. In bepaalde situaties (zoals gebeurtenissen op het werkbedrijf of persoonlijke problematiek) kan het voor komen dat er vaker een gesprek plaatsvindt. De werkmeesters zijn vanuit de werkplaats de schakel tussen de cliënt, de ambulant begeleider en de re-integratiecoach.Re-integratie

Met de re-integratiecoach wordt dan intensief gezocht naar geschikte werkplekken op de arbeidsmarkt. Tijdens het eerste kennismakingsgesprek inventariseert de coach waar de problemen en belemmeringen liggen. Samen met de werkzoekende wordt vastgesteld wat nodig is om deze belemmeringen aan te pakken .