Kringloop+

Adres Diamantlaan 1
Postcode + plaats 9743BA Groningen   
Categorie Vrije tijd
Vrijwilligerswerk
Contact 050 – 305 10 30
kringloopplus.nl/
www.facebook.com/Kringloopplus/
info@kringloopplus.nl

Beschrijving

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Nog te veel mensen leven in eenzaamheid, hebben geen werk, geen sociaal netwerk, ervaren geen zingeving en voelen zich buitengesloten. Wij geloven dat iedereen kwaliteiten heeft en een zinvolle bijdrage kan leveren aan onze samenleving. Daarom bieden wij een veilige werkplek voor onze vrijwilligers. Hier is ruimte om anderen te ontmoeten, iets te doen voor een ander, structuur te krijgen, erkenning te krijgen en een doel te hebben in het leven. We willen onze vrijwilligers, met soms ongekende kwaliteiten, tot bloei laten komen.Naast het reguliere vrijwilligerswerk fungeert Kringloop+ binnen de wijk en omgeving als algemene voorziening voor de gemeente Groningen. Dit houdt in dat mensen met een ondersteuningsvraag (zonder indicatie en met begeleiding van een werkcoach) kunnen meewerken binnen ons bedrijf. Hierdoor is duurdere maatwerkvoorziening niet nodig en daarom subsidieert de gemeente Groningen de loonkosten van onze werkcoach. Daardoor is deze begeleiding ook gewaarborgd, de mensen met een ondersteuningsvraag zijn in beeld en bovenal: ze doen mee!

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat we zorgzaam omgaan met onze wereld. De huidige consumptiemaatschappij pleegt roofbouw op onze aarde. Daarom dragen wij als kringloopbedrijf bij aan een duurzame wereld, waarin hergebruik van spullen en materialen vanzelfsprekend is.Samengevat; Kringloop+, als sociale onderneming die wil bijdragen aan een duurzame en inclusieve samenleving.avatar