Zorgintens

Adres Heideanjer 2
Postcode + plaats 9202PG Drachten   
Categorie Geldzaken
Gezondheid
Ouderschap
Contact 085 4875777
www.zorgintens.nl
www.facebook.com/zorgintens
welkom@zorgintens.nl

Beschrijving

Onze diensten:

* Begeleiding aan mensen met psychische problemen en/of verslavingen;

* Ondersteuning aan ouders die vastgelopen zijn in de zorg voor hun kind(eren);

* Zorg aan jeugdigen en kinderen; zorg op verschillende leefgebieden en bevorderen van de ontwikkeling;

* Nieuwkomers en statushouder begeleiding in de thuissituatie met zelfredzaamheid als doel;

* Steun bij de administratie, de omgang met ‘instanties’ en het oplossen van schulden;

* Ondersteuning bij het oplossen van conflicten met buren of partners;

* Ondersteuning aan mantelzorgers;

* Persoonlijke zorg voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het douchen en aankleden. Hiervoor zijn wij HKZ gecertificeerd.