R95 Routes naar Zorg Groningen B.V.

Adres Ubbo Emmiussingel 110A
Postcode + plaats 9711 BK Groningen   
Contact 050-3118188
www.r95.nl/
info@r95.nl

Beschrijving

Wie is R95R95 werkt al jaren met en voor mensen met een grote afstand tot de maatschappij en/of arbeidsmarkt. Die afstand is ontstaan door bijvoorbeeld een beperking, stoornis of soms gewoon door een opeenstapeling van omstandigheden.Binnen R95 wordt gewerkt met een integrale aanpak, d.w.z. dat wij aan cliënten ondersteuning bieden op het gebied van zorg en welzijn (R95 Routes naar Zorg), werk (R95 Routes naar Werk) en wonen (R95 Wonen). Deze integrale aanpak is (bijna) uniek te noemen in Nederland.De trajecten die R95 biedt zijn in de basis gericht op het coachen van mensen in alle facetten van het leven zoals: ambulante begeleiding, woonbegeleiding in de thuissituatie, huishoudelijke begeleiding, begeleid zelfstandig wonen, opleiding, dagbesteding, stage, vrijwilligerswerk en betaald werk. R95 helpt mensen bij het oplossen van problemen die zij ervaren en die hen belemmeren om zich (voldoende) op hun persoonlijke ontwikkeling te richten.Een traject bij R95 is altijd maatwerk.

Huishoudelijke ondersteuning

Het gaat eigenlijk niet om de huishoudelijke hulp zelf, maar om het leren dit zelfstandig te doen. Wel bijvoorbeeld het samen boodschappen doen, samen schoonmaken, een weekplanning maken, contact leggen met een schoonmaakbedrijf, de post sorteren, het regelen van geschikte woonruimte, het opzetten van een structuur. Het is niet de bedoeling dat de coach de dingen structureel vóór de cliënt gaat doen.


Verblijf met toezicht nabij en op afroep
Verblijf met toezicht nabij en op afroep


avatar