Sociaal Wijkverpleegkundige Het Hogeland – Winsum

Adres
Postcode + plaats   
Categorie Gezondheid
Wonen
Contact 06-54683586
dverelst@tsn-thuiszorg.nl

Beschrijving

Het kan zijn dat u ergens mee zit en daar graag even met iemand over wilt praten, zonder dat er direct allerlei deskundigen of hulpverleners op u afkomen.

Of u maakt zich zorgen over uw buurvrouw, die steeds meer beperkingen heeft en u vraagt zich af welke ondersteuning mogelijk is.

In dat soort gevallen kunt u contact opnemen met één van de wijkverpleegkundigen in uw gemeente.

Een indicatie is niet nodig.

Aan deze vorm van ondersteuning zijn geen kosten verbonden.De Sociaal Wijkverpleegkundige:

· Werkt onafhankelijk

· Denkt met u mee als u ergens mee zit of zich zorgen maakt over iemand anders

· Werkt vanuit wat u kunt en wilt De Sociaal Wijkverpleegkundigen werken nauw samen met onder andere het Wmo loket en de huisarts.Ook zij kunnen contact opnemen met de wijkverpleegkundige voor vragen of om te overleggen.

avatar