SchuldHulpMaatje

Adres Oude Rijn 44
Postcode + plaats 2312HG Leiden   
Categorie Geldzaken
Contact 071 – 2 000 100
schuldhulpmaatje.nl
info@schuldhulpmaatje.nl

Beschrijving

Ons doel

Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven.

Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.De visie van SchuldHulpMaatje

Naastenliefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient.Met onze SchuldHulpMaatje aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek.Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken wij de diaconale inzet van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties.

Samen lukt ‘t …De missie van SchuldHulpMaatje

Bijdragen aan schuldenvrij leven van mensen

Voorkomen en duurzaam oplossen van schuldproblematiek

Hulp vanuit verbondenheid tussen mensen

Vroegtijdig bereiken van mensen in dreigende financiële nood

Goed opgeleide vrijwilligers wiens hulp aanvullend is op die van professionalsDe kernwaarden van SchuldHulpMaatje

Ons uitgangspunt is, dat elk mens waardevol is en een uniek en geliefd schepsel van God, gelijkwaardig aan ieder ander.

De cultuur binnen SchuldHulpMaatje wordt gekenmerkt door onze kernwaarden. Die waarden komen tot uitdrukking in de basishouding van de Maatjes, de coördinatoren, de landelijke en lokale bestuurders en de medewerkers van het Landelijk Servicepunt:

SchuldHulpMaatje lokaal

Een lokale organisatie van SchuldHulpMaatje voldoet aan de vijf pijlers die SchuldHulpMaatje Nederland als maatstaf hanteert. Samenwerking van minimaal drie lokale kerken en/of organisaties is daarin de basis. Hiermee bewaren wij onze identiteit en het garandeert een groot netwerk en voldoende draagvlak.
avatar