Historische vereniging Hoogezand-Sappemeer e.o

Adres Noordersingel 24
Postcode + plaats 9601 CJ Hoogezand   
Categorie Vrije tijd
Contact 06-51434939
historische-vereniging-hs.nl/default.htm
histverhosap@gmail.com

Beschrijving

De Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer en Omstreken is in 1992 opgericht ter bevordering van "de studie over de geschiedenis van Hoogezand-Sappemeer en omstreken in de ruimste zin" en "om te fungeren als ontmoetingspunt voor allen die zich betrokken voelen bij de geschiedenis van Hoogezand-Sappemeer", zoals in de notariële oprichtingsakte is vermeld.Lezingen en excursies

Jaarlijks worden diverse lezingen en excursies georganiseerd over onderwerpen uit de historie van Hoogezand-Sappemeer of onderwerpen, die met de historie van de veenkoloniën te maken hebben. Het programma vindt u elders op deze website.Verenigingsbibliotheek

De vereniging verzamelt boeken, foto's, tijdschriften, documenten en ander materiaal, dat een bijdrage kan leveren aan de studie van de historie van de gemeente. Met het gemeentearchief van de gemeente Hoogezand-Sappemeer is overeengekomen, dat dit materiaal aldaar kan worden opgeslagen en bewaard. Leden van de vereniging kunnen die stukken daar in een aparte ruimte bestuderen en gebruiken.
avatar