Kerken - Baptisten gemeente Hoogezand-Sappemeer

Adres Beukemastraat 26
Postcode + plaats 9601 BN Hoogezand   
Categorie Sociale contacten
Vrije tijd
Contact 06-83170114
www.baptistenhoogezand.nl/
secretaris@baptistenhoogezand.nl

Beschrijving

De Baptistengemeente Hoogezand-Beukemastraat heeft een raad die wordt gevormd door diakenen, ouderlingen en de voorganger. De belangrijkste taak van de raad is de zorg voor de gemeente(leden), zowel in geestelijk als bestuurlijk opzicht. De raadsleden zijn dienende leiders. Wij erkennen Jezus Christus als hoofd van de gemeente.

De gemeenteleden vormen samen de gemeentevergadering, dit is het hoogste orgaan in de plaatselijke gemeente. De raad voert besluiten uit, die door de gemeentevergadering zijn genomen. Raadsleden worden door de gemeentevergadering gekozen voor een termijn van drie jaar. Deze termijn kan eenmaal verlengd worden. Na zes jaar is er een sabbatsjaar.

De visie van de gemeente is dat wij een gemeenschap van gelovigen zijn, die geïnspireerd door Gods Woord en geleid door Gods Geest, als discipelen van Jezus Christus samenleven tot opbouw van Gods Koninkrijk.

Om deze visie gestalte te geven kent de gemeente zes taakvelden, die worden geleid door taakveldleiders. Zij ondersteunen de raad en de gemeente bij de volgende taken:

- liturgie en diensten

- onderwijs

- pastoraat

- jeugd- en kinderwerk

- diaconaat

- kerk in de buurt

- diaconaat
avatar