Kerken - Evangelische Gemeente de Deur Hoogezand

Adres Rembrandtlaan 72a
Postcode + plaats 9601 XD Hoogezand   
Categorie Sociale contacten
Vrije tijd
Contact 06-19864801
www.dedeurhoogezand.nl/
info@dedeurhoogezand.nl

Beschrijving

WAAROM

KOMEN WE SAMEN

De bijbel zegt: “Wij moeten onze eigen bijeenkomsten niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen”. (Hebr. 10:25) God vindt het dus heel belangrijk dat wij als christenen samenkomen en Hij zegt ook: “Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden” Matt. 18:20) Wij komen samen om prediking te horen. De bijbel zegt in Romeinen 10:14 dat geloof komt door het horen naar Gods woord. De reden waarom de eerste christenen zo snel groeiden was omdat ze bleven volharden bij de prediking der apostelen, en de gemeenschap onder elkaar. (Hand. 2:42)
avatar