Bewonersorganisatie Boswijk

Adres Knipper 41
Postcode + plaats 9611 MB Sappemeer   
Categorie Wonen
Contact
www.sbo-boswijk.nl/
www.facebook.com/Sboboswijk/
sboboswijk@outlook.com

Beschrijving

De Bewonersorganisatie,

is constant aan het ontdekken wat de belangen van de bewoners zijn.

is constant aan het ontdekken welke informatie of activiteiten de bewoners willen of problemen die er spelen.

overlegt met allerlei instanties.

zoekt antwoorden op vragen of problemen vanuit de bewoners en communiceert dit antwoord aan een breed publiek (straatniveau of wijkniveau).

informeert over actuele situaties in de wijk.

informeert bewoners over stappen of info komend vanuit de gemeente of andere instanties.

organiseert in samenwerking met andere organisaties informatie / thema middagen/avonden over actuele onderwerpen.

organiseert (eventueel in samenwerking met andere organisaties) activiteiten voor jong en oud met als doel het multiculturele wijkgevoel te versterken.

zet zich in om nieuwe bewoners te verwelkomen en hen te informeren over de wijk.

zet zich in om de bewoners zoveel mogelijk te informeren over de werkzaamheden en activiteiten van de bewonersorganisatie zodat de bewonersorganisatie een goede naam houdt, het vertrouwen van de bewoners in de bewonersorganisatie vergroot wordt en meer mensen als vrijwilliger of met vragen zich bij de bewonersorganisatie aanmelden.
avatar