Turnen- Acrosport Midden-Groningen

Adres Stationsstraat 114
Postcode + plaats 9679 EG Scheemda   
Categorie Sport
Contact 06-24983421
www.acrosportmg.nl/
www.facebook.com/acrosportmiddengroningen
secretariaat@acrosportmg.nl

Beschrijving

Acrosport Midden-Groningen is een stichting die als doel heeft om zoveel mogelijk mensen plezier te laten beleven aan de acrosport. Acrogym is een sport waarbij turnen, dansen en acrobatiek samenkomen en waarbij in teams deelgenomen kan worden aan wedstrijden. Daarnaast proberen we daar waar mogelijk naast sporters ook (toekomstige) trainers en juryleden op te leiden. We staan dan ook altijd open voor mensen die stages willen lopen of gewoon eens een keertje willen ‘neuzen’. Mochten we kunnen ondersteunen of uitvoering kunnen geven aan studiedagen of jurycursussen, dan hebben we ook hierin een positieve grondhouding.Bij Acrosport Midden Groningen hechten we waarde aan de volgende 4 aspecten:Ambitieus: binnen de mogelijkheden van de sporter, train(st)ers en faciliteiten streven we naar een zo goed mogelijk resultaat;Communicatie: we hechten waarde aan goede communicatie zowel binnen acroteams, tussen sporters-train(st)ers-ouders-bestuur en in samenwerking met collega clubs/derden;Respect: we zettten ons in voor een pedagogisch veilig sportklimaat en gedragen ons sportief en respectvol tijdens trainingen en wedstrijden. Plezier in sport en bewegen staat bij ons voorop;

Ontwikkeling: we zetten ons in voor een positieve ontwikkeling van zowel onze sporters als ook de ontwikkeling van train(st)ers, juryleden en waar mogelijk de maatschappij in het algemeen.Ontwikkeling: we zetten ons in voor een positieve ontwikkeling van zowel onze sporters als ook de ontwikkeling van train(st)ers, juryleden en waar mogelijk de maatschappij in het algemeen.
avatar