Dorpsbelangen- Vereniging dorpsbelangen Harkstede

Adres Laan der Kruisheren
Postcode + plaats 9617 EM Harkstede   
Categorie Vrije tijd
Contact 06-34082724
www.dorpsbelangenharkstede.nl/
www.facebook.com/dorpsbelangenharkstede
info@dorpsbelangenharkstede.nl

Beschrijving

De Vereniging dorpsbelangen Harkstede is opgericht met als doel de leefbaarheid van het dorp Harkstede te verbeteren in de breedste zin van het woord. Hieronder verstaan wij het wonen, recreƫren, werken en naar school gaan. Vanuit de gedachtegang dat onze samenleving meer en meer individualiseert, hecht het Bestuur veel waarde aan het behartigen van de maatschappelijke en culturele belangen van de bewoner. We willen graag mensen bij elkaar brengen door het organiseren en realiseren van activiteiten en evenementen. Deze activiteiten en evenementen zijn belangrijk voor een dorp. Door het organiseren, bijwonen en instandhouden hiervan behoudt ons dorp Harkstede zijn unieke karakter. De inzet van vrijwilligers is daarbij een onmisbare factor, omdat het bestuur (overigens ook een club vrijwilligers) niet bij machte is om alle activiteiten en evenementen zelf te realiseren.
avatar