DorpsAdviesRaad Noordbroek

Adres Hoofdstraat 48
Postcode + plaats 9635 AW Noordbroek   
Categorie Vrije tijd
Contact 06-15130311
www.darnoordbroek.nl/welkom
info@darnoordbroek.nl

Beschrijving

De DAR, Dorps Advies Raad Noordbroek, functioneert als intermediair tussen gemeente Midden-Groningen en de bewoners van Noordbroek. Wij proberen leefbaarheid problemen te signaleren en maken ideeën en wensen van de bewoners kenbaar aan de gemeente. Aan de andere kant proberen wij Noordbroek te betrekken en draagvlak te creëren voor eigen voorstellen en voorstellen die de gemeente aandragen welke betrekking hebben op Noordbroek.Het doel van de DAR is om een goede communicatie met de bewoners en belangengroepen van het dorp te onderhouden. De DAR onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen. De DAR wil een klankbord zijn voor de bewoners van Noordbroek en zo nodig hun belangen behartigen bij de gemeente. ​De DAR adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen.De leden van de DAR zijn een afspiegeling van de bewoners en zijn allen vrijwilligers. Wij zijn geen politieke partij, wat overigens niet betekent dat een lid geen politiek mag bedrijven.
avatar