Dorpsraad Muntendam

Adres Burgemeester Venemastraat 59
Postcode + plaats 9649 BB Muntendam   
Categorie Vrije tijd
Contact
www.dorpsraadmuntendam.nl/
www.facebook.com/DorpsraadMuntendam
secretariaat@dorpsraadmuntendam.nl

Beschrijving

Het bevorderen van een zo optimaal mogelijk woon- en leefklimaat in ons dorp Muntendam.Een van de speerpunten is Zorg en Welzijn.

Zorg en Welzijn is een breed begrip en een belangrijk item in de huidige en komende tijd.Onze regering heeft het standpunt ingenomen dat we zolang mogelijk zelfstandig moeten wonen.

Het standpunt is ingegeven door het feit dat de zorgvraag toeneemt en in de toekomst onbetaalbaar wordt. Zorgen voor jezelf en als dat niet meer gaat, wat dan?

Er wordt van de zorgvrager verwacht dat die hulp vraagt van de kinderen, familie, kennissen, buren,

of wie dan ook.

Alleen als dit echt niet gaat worden er, meestal in samenspraak met het Sociaal Team, oplossingen aangedragen.Zorg en welzijn zijn sterk met elkaar verweven. Heeft men zorg nodig kan het welzijn hier onder lijden. Mensen die gezond zijn staan veelal anders in het leven dan mensen met een zorgvraag.

Natuurlijk geldt dat niet voor iedereen, we moeten er voor waken dat we niet generaliseren en iedereen over dezelfde kam scheren.
avatar