Voedselbank Midden-Groningen

Adres Produktieweg 1
Postcode + plaats 9601 MA Hoogezand   
Categorie Gezondheid
Vrijwilligerswerk
Contact
www.voedselbankmidden-groningen.nl/
www.facebook.com/voedselbankmiddengroningen/
info@voedselbankmidden-groningen.nl

Beschrijving

De missie van de Voedselbank Midden-Groningen is het ondersteunen van de inwoners van de gemeente Midden-Groningen die onder het bestaansminimum leven.De stichting heeft tot doel:het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door voedsel gratis uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld;

het tegengaan van verspilling van voedsel.

ActiviteitenWij geven vorm aan de missie en doelstelling door het inzamelen van voedsel en door deze gratis te verstrekken aan mensen die onder de armoedegrens leven. De Voedselbank geeft uitsluitend noodhulp aan huishoudens die een steuntje in de rug nodig hebben en die voldoen aan de landelijke criteria van Voedselbanken Nederland. Deze huishoudens ontvangen om de veertien dagen een voedselpakket.avatar