Onderwijs - basisonderwijs (christelijk) De Regenboog

Adres Mars 1b
Postcode + plaats 9602KZ Hoogezand   
Categorie Ouderschap
Contact 0598 321031
cbsderegenbooghoogezand.nl
www.facebook.com/cbsderegenbooghoogezand
directiecbsderegenboog@vcomog.nl

Beschrijving

Identiteit

De Regenboog is een christelijke school voor regulier basisonderwijs, waar iedereen welkom is! Wij vertellen onze leerlingen dagelijks inspirerende verhalen uit de Bijbel en gaan met elkaar in gesprek over wat deze verhalen voor ons in deze tijd kunnen betekenen. Daarnaast laten we ons inspireren door verhalen van mensen die een voorbeeld zijn in vertrouwen en respect. We leren kinderen de betekenis van de Christelijke feestdagen. We werken op onze school actief aan zingeving: we willen onderwerpen betekenis geven voor kinderen.Missie

Onze missie vormt het fundament onder het werk op De Regenboog. Wij staan voor een veilige school waar de begrippen veiligheid, respect en verantwoordelijkheid handen en voeten krijgen. Kinderen mogen opgroeien en zich ontwikkelen als waardevol mens in de wereld. De regenboog bestaat uit meerdere kleuren en is toch één geheel. Wij willen kinderen leren dat ze ieder uniek zijn, maar dat we toch samen (op)groeien!

Visie

Op De Regenboog willen we een goed evenwicht creëren in het aanleren van een stevige kennisbasis en praktische vaardigheden, het voorbereiden op functioneren in de maatschappij en het stimuleren van de ontwikkeling van de persoonsvorming.Voor een stevige kennisbasis maakt de leerkracht gebruik van een onderwijsprogramma dat veel ruimte biedt voor automatiseren van basisvaardigheden voor lezen, taal en rekenen. Daarnaast willen wij kinderen steeds meer leren over de wereld om hen heen en waar mogelijk in samenhang met andere vakken. We leren kinderen ook (praktische) vaardigheden die nodig zijn voor deelname in de samenleving. We willen uitstralen dat leren leuk is en dat fouten maken daarbij hoort. Want daar leer je van.Als voorbereiding op deelname aan de maatschappij ervaren leerlingen in de school dat veiligheid, respect en verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn op De Regenboog. We leren kinderen respectvol om te gaan met verschillen en we doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid.
avatar