Jeugdfonds Sport en Cultuur

Adres Gorecht Oost
Postcode + plaats 9603 AE Hoogezand   
Categorie Geldzaken
Sport
Contact 0598-373737
jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2019/12/Spelregels-Jeugdfonds-Sport-Cultuur-Groningen-jan.-2020.pdf
info@midden-groningen.nl

Beschrijving

Voor wie:

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen is bestemd voor kinderen en jongeren van 0 tot en met

17 jaar die om financiële reden geen sport- of cultuurlessen kunnen volgen.

Door wie:

Een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen kan alleen gedaan worden door een

professional uit het onderwijs, sociale wijkteams, schuldhulpverlening, jeugdzorg, gezondheidszorg

of maatschappelijk werk. Deze professionals worden intermediairs genoemd. De intermediairs zijn al

betrokken bij de kinderen, jongeren en gezinnen en kennen de (financiële) thuissituatie en de

sport/cultuurwensen van de kinderen/jongeren. Ook vrijwilligers van Stichting Leergeld kunnen een

aanvraag indienen.

Let op:

- Ouders, kinderen, sportverenigingen, cultuuraanbieders, sport-, muziek- of dansdocenten kunnen

zelf géén aanvraag indienen!

- Ouders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat (vervolg)aanvragen tijdig worden ingediend.

- Er moeten voldoende financiële middelen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen aanwezig

zijn om tot een bijdrage te komen.

avatar