Onderwijs - Basisonderwijs(openbaar) - De Achtbaan Locatie Aalbersestraat

Adres Aalbersestraat 2
Postcode + plaats 9602TC Hoogezand   
Categorie Ouderschap
Contact 0598 32 03 68
www.obsdeachtbaan.com/
obsdeachtbaan@ultiemonderwijs.nl

Beschrijving

Profiel van onze school

De visie van de school is het bieden van een rijke leeromgeving met gevarieerde werkvormen, waar niet alleen de vereiste schoolkennis wordt bijgebracht. Wij bieden onze kinderen passend onderwijs, waarbij wij rekening houden met de mogelijkheden van het kind en streven naar het hoogst haalbare als goede basis voor de toekomst.Groepsindeling

Op O.b.s. de Achtbaan hebben we gemiddeld gezien kleine groepen. Op deze manier kunnen we ieder kind voldoende aandacht geven. We hebben zowel enkelvoudige- als combinatiegroepen. Dit is uiteraard afhankelijk van het aantal kinderen in de groep. Er worden maximaal twee jaargroepen in een klas gecombineerd.Samenstelling van het team

Ons onderwijsteam bestaat uit een enthousiaste groep van 22 collega’s, die door de hele school inzetbaar is. Naast de groepsleerkrachten hebben wij 3 onderwijsassistenten.

Zij zorgen ervoor, dat het onderwijs aan uw kind(eren) in een goed schoolklimaat plaatsvindt. Ieder heeft zijn eigen taken, maar voelt zich betrokken bij zaken in de directe omgeving van de school.Vervanging leerkracht bij afwezigheid

Iedere groep heeft één of twee vaste leerkrachten. We vinden het fijn voor kinderen en ouders dat er bekende gezichten voor de groep staan. Wanneer de eigen leerkracht niet aanwezig is, kunnen we een beroep doen op een pool van invalleerkrachten. Waar mogelijk proberen we altijd een invalleerkracht in te zetten die reeds bekend is met de groep en/of school.Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie houdt toezicht op het functioneren van de school. Een verslag van dit toezicht is te vinden op: www.onderwijsinspectie.nlavatar