Onderwijs - Basisonderwijs(openbaar) - De Tandem

Adres De Vennen 6
Postcode + plaats 9636HE Zuidbroek   
Categorie Ouderschap
Contact 0598-451865
obs-detandem.nl/index.html
directie@obs-detandem.nl

Beschrijving

Onze schoolDe Tandem is samen met de GGD en Kindercentrum Poko Loko ondergebracht in het multi functioneel centrum "Het Kwartet". Door de combinatie van school en opvang is obs De Tandem en de wisselwerking tussen thuis, opvang en school méér dan een school. Wij bieden een sfeer van veiligheid en vertrouwen waarin wij het kind begeleiden, ondersteunen en stimuleren.De kwaliteit van de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) op de peuterspeelzaal en De Tandem is van voldoende kwaliteit. Dat blijkt uit de resultaten van verschillende toetsen, interne audits en uit de verslagen van inspectiebezoeken. In algemene zin vindt er een warme overdracht plaats voor (zorg)leerlingen tussen de peuterspeelzaal en De Tandem. Daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt. Dit geldt ook voor het pedagogisch klimaat en het educatief handelen. De verdieping op het gebied van zorg en begeleiding zijn hierbij belangrijke onderdelen.Naast basisonderwijs biedt De Tandem in samenwerking met kindercentrum Poko Loko professionele buitenschoolse opvang (BSO) aan. Er is opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, van ’s morgens 07.00 uur tot ’s avonds 18.00 uur. Het aanbod voor kinderen van 4 tot 13 jaar biedt zowel de kinderen als ouders voordeel. Kinderen worden op een goede manier opgevangen. Ouders ervaren gemak, omdat de voorzieningen bij elkaar gehuisvest zijn. De opvang is flexibel. Ze wil rekening houden met de wensen van de ouders. Zo kent Poko Loko aan het begin en einde van de dag flexibele half uurtjes, contracten op basis van dagdelen en opvang tijdens schoolvakanties.De partners van Het Kwartet streven naar een optimaal pedagogisch klimaat in een voor kinderen uitdagende omgeving. Er is aandacht voor dialoog, interactie en kwaliteit van relaties. In een veilige, geborgen sfeer leren we de kinderen respectvol met elkaar om te gaan. Respectvol betekent ook de kinderen leren (herkennen) waar de grenzen liggen bij zichzelf, in de omgang met mensen en de samenleving.