Onderwijs - Basisonderwijs(openbaar) - De Woldstee

Adres Slochterveldweg 1a
Postcode + plaats 9611 TD Slochteren   
Categorie Ouderschap
Contact 0598 42 12 37
obsdewoldstee.nl/
obsdewoldstee@ultiemonderwijs.nl

Beschrijving

Een kleine dorpsschool met een groots karakter!Visie

Op De Woldstee is ieder kind uniek! Wij zijn een openbare school waar ieder kind welkom is. Op De Woldstee zie je het dorp in de school en de school in het dorp. Samen zijn we de school. Als leerkrachten vinden wij het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Immers, plezier is het fundament om goed te kunnen leren!Op school besteden we aandacht aan de basisvaardigheden. Maar er is ook voldoende aandacht voor de vaardigheden, zoals creatief, zaakvakken, muziek en bewegen. Op De Woldstee leren ze vanaf groep 3 om deels de lesstof te verwerken via een Chromebook. Hiervoor gebruiken wij vanaf groep 4 de methodiek van Snappet. De kinderen van nu zijn digitaal goed onderlegd. Daarnaast is er aandacht voor de 21-eeuwse vaardigheden. Wij nemen deel aan het project Basicly, waarin digitale vaardigheden centraal staan, maar ook de voordelen en gevaren van de digitale wereld.Wij besteden ruimschoots aandacht aan fysieke gezondheid, d.m.v. bewegend leren, bewegen, maar ook gezonde voeding. Alle kinderen krijgen tweemaal in de week gymnastiekles van een vakleerkracht gymnastiek. Wij gaat uit van niet alleen denken, maar ook doen!De Woldstee is een Kiva-school. De Kiva methode richt zich op sociaal-emotioneel welbevinden door middels van wekelijkse lessen, die gaan over respect, uitsluiting, geluk en pesten. Kinderen leren al vanaf groep 1 wat het betekent om in goede harmonie met elkaar om te gaan, om elkaar te denken en respect voor elkaar te hebben.Ook vinden wij het van onschatbare waarde dat kinderen op zoek gaan naar hun intrinsieke proces. Ze moeten eigenaar worden van hun eigen leerproces. Aspecten zoals innerlijk geluk, motivatie en reflectie proberen wij aan te wakkeren in het dagelijks programma. Wij gaan samen met de kinderen op zoek naar hun ‘waarom’. Het gaat niet zozeer om wat je wil/moet of hoe je dat doet, maar waarom je dat wil.
avatar