Onderwijs - Basisonderwijs(openbaar) - Driespan

Adres Dorpshuisweg 36a
Postcode + plaats 9617BN Harkstede   
Categorie Ouderschap
Contact 050 404 16 75
obsdriespan.nl/
obsdriespan@ultiemonderwijs.nl

Beschrijving

Onze school

De missie van de school

In het schooljaar 2014-2015 heeft OBS Driespan haar visie op het onderwijs tegen het licht gehouden. De vraag waaraan goed onderwijs nu en in de toekomst dient te voldoen stond in dit traject centraal. In dit visie/missie traject zijn zowel leerkrachten als ouders betrokken. Beide geledingen hebben aangegeven welke zaken zij essentieel vinden in relatie tot het realiseren van succesvol toekomstgericht onderwijs.Vanuit de visie van de school heeft de school de volgende missie geformuleerd:

Obs Driespan is een openbare basisschool die een centrale plaats inneemt in de gemeenschap van Harkstede en de sociale samenhang versterkt tussen kinderen, jongeren, ouders en inwoners. De school biedt kwalitatief toekomstgericht onderwijs waarin het kind centraal staat zodat elk kind zich vanuit welbevinden optimaal kan ontwikkelen.Leren houdt naast het opdoen van kennis op het cognitieve vlak ook in dat kinderen zich vanuit persoonlijk welbevinden kunnen ontwikkelen tot creatieve individuen met een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfstandigheid en positief sociaal gedrag. Dit geeft de kinderen die bagage mee om als (toekomstige) volwaardige individuen deel te nemen aan onze maatschappij.Vanuit de missie van de school heeft de school het volgende motto geformuleerd:

OBS Driespan, vanuit welbevinden je talenten ontwikkelen.