Onderwijs - Basisonderwijs(openbaar) - Inspecteur Amerikaschool

Adres Schoolstraat 2a
Postcode + plaats 9635AZ Noordbroek   
Categorie Ouderschap
Contact 0598 45 14 10
amerikaschool.nl/
directie@amerikaschool.nl

Beschrijving

Identiteit openbare school

De Inspecteur Amerikaschool is een openbare school waar iedereen zonder onderscheid naar afkomst, huidskleur, geloof of nationaliteit van harte welkom is en waar voor iedereen een gelijkwaardige plaats is. We zien het als onze belangrijkste taak om onze leerlingen, op het hoogst haalbare niveau, voldoende kennis en basisvaardigheden mee te geven voor hun toekomst in het vervolgonderwijs en onze moderne samenleving. Dit alles moet naar onze opvatting plaatsvinden in een uitdagende en veilige leeromgeving, waarbij wij verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en sociale vaardigheden belangrijke elementen vinden.Onze hoofdtaak en uitgangspunten

We zien het als onze belangrijkste taak om onze leerlingen voldoende kennis en basisvaardigheden mee te geven voor hun toekomst in het vervolgonderwijs en onze samenleving. We proberen zo hoog mogelijke resultaten met de kinderen te behalen, zodat een goed passend schooladvies gegeven kan worden wanneer ze naar het voortgezet onderwijs gaan.Verantwoordelijkheid

Op onze school willen we de leerling de vrijheid geven om zelf keuzes te maken, waarbij het voor de gevolgen van zijn keuzes ook verantwoordelijkheid draagt. Deze vrijheid is echter niet onbeperkt. Het is vrijheid in gebondenheid. De dag/weektaak is een belangrijk instrument voor het hanteren van de vrijheid. In de opgedragen taken vindt een kind vrijheid en verantwoordelijkheid, maar ook gebondenheid.Zelfstandigheid

Het is van belang dat kinderen steeds meer leren onafhankelijk te zijn. Zelf actief problemen oplossen leert kinderen zelfstandig nadenken en beter begrijpen. Op onze school krijgen de leerlingen, op vastgestelde tijdstippen, ruim gelegenheid tot zelfstandig werken, waarbij ze leren onafhankelijk van de leerkracht, problemen op te lossen en keuzes te maken.Sociale vaardigheid

Onze samenleving vereist dat mensen kunnen samenwerken en samenleven. Normen en waarden zijn belangrijk omdat ze richting geven aan ons bestaan: ze beïnv