Elker Jeugdhulp & onderwijs

Adres Hoogeweg 9
Postcode + plaats 9746 TN Groningen   
Contact 050 - 523 94 94
www.elker.nl/
aanmelding@elker.nl

Beschrijving

Elker helpt ouders, kinderen, jongeren en scholen in Noord-Nederland bij complexe opgroei-, onderwijs- en opvoedvragen door de inzet van (hoog)specialistische hulp. Daarbij sluiten we aan bij wat er al is en wat goed gaat, en zetten we in overleg met de betrokkenen die hulp in die de grootste kans op verbetering biedt. Dit gebeurt zoveel mogelijk ambulant. Indien nodig verzorgt Elker langdurige hulp en onderwijs, eventueel via beschermde behandel-, woon- en onderwijsplekken voor kinderen en jongeren. Want volgens Elker heeft elk kind het recht om positief, veilig en zo thuis mogelijk op te groeien en duurzaam deel te nemen aan onze maatschappij.


Advies
Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiek
Ambulant
Gezinsbegeleiding specialistisch
Gezinsdiagnostiek
Individuele begeleiding specialistisch
Individuele behandeling specialistisch
Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar
Individuele diagnostiek
Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling
Ouderschapsdiagnostiek: ambulant
Dagbesteding/dagbehandeling
Dagbehandeling jonge kinderen
Gezinsdagbehandeling
Intensief ambulant
Multi Dimensionele Familie Therapie
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)
Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)
Complexe trauma
Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt) scheidingen
Vroegtijdige interventies jonge kinderen
Verblijf en opname
Specialistische begeleiding/behandeling pleegzorg
Verblijf licht
Verblijf middel gezinshuis
Verblijf middel gezinshuis-plus
Verblijfstraject middelzwaar
Verblijfstraject zwaar


avatar