Onderwijs - Basisonderwijs(openbaar) - Menthorn

Adres Mahatma Gandhiweg 1
Postcode + plaats 9649BL Muntendam   
Categorie Ouderschap
Contact 0598 61 21 26
obsmenterhorn.nl/
directie@obsmenterhorn.nl

Beschrijving

Obs Menterhorn is een nieuwe school, ontstaan uit de fusie tussen de beide openbare basisscholen in Muntendam, de obs Europaschool en de obs Burgemeester Verkruisen.De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er de weg van huis naar school en weer terug. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind zo’n achtduizend uur toe aan de zorg van de leerkrachten van een school. Die achtduizend uur zijn een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool wordt dan ook met de nodige zorg gekozen.Maak kennis met obs Menterhorn, lees over de opzet van het onderwijs op onze school, welke zorg wij kunnen bieden aan de kinderen en wat ouders van school kunnen verwachten. Ons uitgangspunt is dat we uw kind ondersteuning willen bieden door middel van rust, structuur, veiligheid. Op die manier heeft uw kind optimale ontwikkelingskansen in zijn of haar acht jaar durende basisschoolloopbaan.Onze school

Het geven van onderwijs is meer dan het aanleren van vaardigheden als rekenen, lezen en schrijven. De wijze waarop mensen met elkaar omgaan is eveneens van groot belang.In de dagelijkse omgang met mensen ontwikkelen kinderen zich in sociaal- en emotioneel opzicht. Onze school levert daar gericht een grote bijdrage aanDe school is kindvriendelijk maar stelt daarbij duidelijke regels. De omgang van kinderen op onze school onderling en met leerkrachten is op basis van wederzijds respect.We trachten naar kinderen en ouders toe "open" te zijn. We verwachten dat ook van ouders en kinderen richting de school. Contacten met ouders achten wij van wezenlijk belang. Alleen in goed samenspel met de ouders kunnen wij zorgen voor een positieve aanpak van de leerlingen. Ouderhulp en betrokkenheid bij de school stellen wij dan ook zeer op prijs.Meer weten? Wij maken graag een afspraak met u!