Onderwijs - Basisonderwijs(openbaar) - Oetkomst

Adres Hoofdweg 42a
Postcode + plaats 9615AE Kolham   
Categorie Ouderschap
Contact 0598 397037
www.obsoetkomst.nl/
richardwouda@ultiemonderwijs.nl

Beschrijving

Missie

Wat we belangrijk vinden.

Wij vinden het erg belangrijk om oog te hebben voor de verschillen tussen kinderen. Wij willen een Human Dynamicsschool worden. Vanaf het cursusjaar 2010-2011 hebben wij ons verdiept in Human Dynamics. Human Dynamics is een theorie die de verschillen tussen mensen verklaart. Door inzicht te hebben in deze verschillen kan ons onderwijs nog beter afgestemd worden op het kind. Bij Human Dynamics onderscheiden we drie grote verschillen, er zijn drie manieren om de wereld te zien: – emotioneel: voelen, interactie tussen twee, relatie, vernieuwen, verbinden, ik…. mijn…. – mentaal: denken, stilte en alleen, overzicht, waarom, samenvatten, kiezen, het…. men…. – fysiek: maken, samen doen in de groep, samenhang, praktisch en compleet maken, wij….onze…. Ieder mens heeft deze drie principes in zich, echter de volgorde is bij iedereen verschillend. Er is altijd sprake van een combinatie van twee principes, het derde principe staat het verste weg en is het ontwikkelpunt.Human Dynamics is het uitgangspunt voor:

communicatie

Communicatie binnen het team, maar ook met kinderen, tussen kinderen en met de ouders. Wij streven hierbij naar een open houding waarbij de nadruk ligt op aandacht voor elkaar en acceptatie van elkaars mening. Positief kritisch durven zijn, ergens op terug durven komen, luisteren naar elkaar, elkaar uit laten spreken en gelegenheid geven tot reactie vinden wij erg belangrijk voor een goede en heldere communicatie.

aandacht voor het kind

Wij bieden een structureel aanbod voor de sociaal-emotionele vorming. We zorgen ervoor dat kinderen zich veilig voelen. Begrippen als respect en acceptatie staan daarbij centraal.

zelfstandig leren

We zien het leren als een proces. Het hoe is net zo belangrijk als het wat. We willen de kinderen een uitnodigende en uitdagende speelleeromgeving aanbieden. We vinden het belangrijk dat kinderen leren zelfstandig oplossingen te zoeken voor (leer) problemen en dat ze leren samen te werken. We willen
avatar