Onderwijs - Basisonderwijs(openbaar) - 't Heidemeer

Adres Arie Bosscherstraat 32
Postcode + plaats 9611EN Sappemeer   
Categorie Ouderschap
Contact 0598 39 40 45
obsheidemeer.nl
femkesteegstra@ultiemonderwijs.nl

Beschrijving

Wat is de missie en visie van deze school?

Obs ’t Heidemeer is een openbare basisschool waar kinderen niet alleen leren, maar zich ook veilig en thuis voelen. Wanneer kinderen goed in hun vel zitten, kunnen ze zich op cognitief, sociaal en fysiek gebied optimaal ontwikkelen. Wij willen onze kinderen begeleiden en stimuleren in hun eigen ontwikkeling, waarbij wij uitgaan van bewezen methoden. We stellen hoge, realistische eisen aan onze leerlingen.Onze slogan: Samen sterkOnze leerlingen leren met en van elkaar.

De leerkracht heeft oog voor zijn leerlingen en stemt het onderwijs hierop af.

De leerkrachten helpen en ondersteunen elkaar.

Leerkrachten, onderwijs ondersteunend personeel, intern begeleider en directeur vormen samen een team dat zorgdraagt voor kwalitatief goed onderwijs.

Ouders participeren bij activiteiten en bij de ontwikkeling van hun kind(eren).

Samen met stichting Ultiem is de school op weg naar Uitstekend onderwijs. Scholen binnen de stichting ondersteunen elkaar.

Samen met onze ketenpartners zorgen we voor een zo optimale ondersteuning van onze leerlingen.We staan voor:

Een school met ruimte en aandacht voor ieder kind. Voor kinderen die moeiteloos leren én voor kinderen die er meer moeite voor moeten doen
avatar