Onderwijs - Basisonderwijs(openbaar) - W.A. Scholtenschool

Adres Pluvierstraat 11
Postcode + plaats 9607RJ Foxhol   
Categorie Ouderschap
Contact 0598 39 36 99
www.wascholtenschool-foxhol.nl/
obswascholtenschool@ultiemonderwijs.nl

Beschrijving

Weet dat je altijd welkom bent!De W.A. Scholtenschool is een openbare, kleinschalige, warme en dynamische dorpsschool, waar we elkaar bij naam kennen. Iedereen is welkom, ongeacht de achtergrond. We hebben respect voor elkaar en we hebben een open houding. Leren samenwerken, leren leren en spelen zijn belangrijke pijlers.Ons onderwijs is volop in ontwikkeling. We bereiden onze leerlingen voor op de snel veranderende maatschappij. We werken vanuit vertrouwen: vertrouwen in de school – de werkwijze en de leerkrachten –, vertrouwen in de leerlingen en vertrouwen in de omgeving waarin de leerling opgroeit. Zo creëren we gezamenlijk de optimale kans op succeservaringen. Ouders zijn belangrijke partners in ons werk.U kunt uw kind aanmelden bij onze school door contact op te nemen met de school. U mag binnenlopen of kan mailen naar obswascholtenschool@ultiemonderwijs.nl. U kan uw kind aanmelden vanaf de dag waarop uw kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. U kan dan een aanmeldformulier ophalen bij de directeur en de school zal u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.