Onderwijs - Basisonderwijs(samenwerkingsschool) - Meeroevers

Adres Meeroeverslaan 312
Postcode + plaats 9613AE Meerstad   
Categorie Ouderschap
Contact 050 230 60 61
www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl/
info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl

Beschrijving

Wij zijn een samenlevingsschool gevestigd in Meerstad. Op onze school worden alle leerlingen verwelkomd met een brede glimlach. We bieden kansen en stimuleren leerlingen om te leren en te groeien, "Beter worden in wie je bent". Samen leer je natuurlijk nog veel meer, dus leren en groeien wij graag met de leerlingen mee. We hebben de ambitie om een innovatieve school te zijn. We ontwikkelen ons op verschillende vakgebieden binnen het onderwijs en we proberen aan te sluiten bij de (leer)behoeften van leerlingen en leerkrachten. Neem gerust een kijkje op deze website om te zien waar wij voor staan!Identiteit

Op onze school kiezen ouders en hun kinderen voor de Openbare identiteit of de Christelijke identiteit. We werken met de methode Trefwoord.

Ons levensbeschouwend onderwijs bestaat uit drie lessen:

* De gezamenlijke Trefwoordles voor beide identiteiten over het thema.

* In de Christelijke identiteit volgt dan de Christelijke Trefwoordles en de les van de GVO docent.

* In de Openbare identiteit is er na de gezamenlijke les de openbare Trefwoordles en een les Humanistisch vormingsonderwijs.Naast het humanisme en het christelijke geloof behandelen we, vanaf groep 5, de andere wereldgodsdiensten: Hindoeïsme, Boeddhisme, het Jodendom en de Islam. Dit doen we niet alleen door er naar te luisteren en er over te lezen maar ook door het bezoeken van de gebedshuizen.Ook besteden we twee keer per jaar aandacht aan een feest van een van de wereldgodsdiensten. Dit feest wordt dan schoolbreed gevierd.