Praktijk de Toverlantaarn

Adres Noorderhaven 32
Postcode + plaats 9712VK Groningen   
Contact 0619049134
www.praktijkdetoverlantaarn.nl/
birgit@praktijkdetoverlantaarn.nl

Beschrijving

Praktijk voor Integratieve Kind-en Jeugdtherapie en Kunstzinnige therapie


Ambulant
Gezinsbegeleiding specialistisch
Groepsbegeleiding specialistisch
Individuele begeleiding specialistisch
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)
Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)


avatar