Onderwijs - Basisonderwijs schoolbesturen - Vereniging Christelijk onderwijs Groningen - VCOG

Adres Eenrumermaar 4
Postcode + plaats 9735AD Groningen   
Categorie Ouderschap
Contact 050-5713735
www.vcog.nl/
info@vcog.nl

Beschrijving

Ons motto:

VCOG, onderwijs met lef en liefde!

Onderwijs is er van nature op gericht talenten te ontwikkelen, nieuwe zaken te ontdekken, vooruitgang te boeken in wat we weten en kunnen. Voortdurend verleggen we onze grenzen. Dat doen we omdat ons bestaan en leven waardevol is. Dat vraagt van ons om durf en vertrouwen.

In het onderwijs dat we geven staat het kind centraal. De liefde voor het leven en het kind is onze passie. Leren in een omgeving van liefde maakt het kind gelukkig. Dan gaat leren spelenderwijs. Die liefde staat niet voor niets centraal in onze christelijke identiteit.Onze Missie

Wij dagen onze leerlingen uit hun talenten te ontplooien binnen de veilige en plezierige omgeving van de school en eigenaarschap te ontwikkelen over hun eigen toekomst. We bieden innovatief, bezield en kwalitatief hoogstaand onderwijs. We zijn betrokken en verbonden bij onze leerlingen, hun ouders/verzorgers, onze medewerkers en de wijken waarin de scholen staan.Onze Visie

Leerling centraal

Op iedere VCOG-school staat de leerling op de eerste plaats. De leerlingen worden gezien en krijgen het onderwijs dat past bij hun behoeften. Wij proberen de kinderen uit te dagen zelf de regie te pakken over het eigen leerproces, dat is eigenaarschap. Ons onderwijs biedt daarin gelijke kansen aan alle kinderen en sluit aan bij de behoeften en mogelijkheden van iedere leerling. Onze inspiratiebron is onze liefde voor uw kind, voor ons vak en onze identiteit, dat ons richt op liefde, saamhorigheid en respect voor ieder mens.Innovatief onderwijs

De samenleving en het onderwijs zijn voortdurend in ontwikkeling en maakt grote veranderingen door. In ons onderwijs sluiten wij aan bij wat de 21-eeuwse samenleving aan levensvaardigheden van kinderen vraagt en bereiden wij onze leerlingen daarop voor. We gaan als vereniging actief aan de slag met het vernieuwen en vervolgens invoeren van het onderwijscurriculum.