Onderwijs - Basisonderwijs schoolbesturen - Vereniging Jenaplanonderwijs Noord

Adres Mars 35
Postcode + plaats 9602KZ Hoogezand   
Categorie Ouderschap
Contact 0598 32 30 80 (inl.
www.jenaplanschool.nl/
bestuur@jenaplanschool.nl

Beschrijving

Onderwijsvisie + uitgangspunten

Wij verzorgen kwalitatief goed en modern jenaplanonderwijs.

Wij bieden een rijke en inspirerende leeromgeving, die kinderen uitdaagt en stimuleert het beste uit zichzelf te halen. Kinderen ontwikkelen zich tot zelfbewuste en zelfstandige mensen met een kritische en wijde blik op de wereld om hen heen.Kinderen leren op een betekenisvolle manier vaardigheden en kennis, waarmee ze zich verder kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en coöperatieve burgers.

Iedereen krijgt de ruimte om eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Kinderen zijn in staat mede vorm te geven aan hun eigen ontwikkeling en volgen deze nauwgezet.De stamgroepleider kent de onderwijsbehoeften van elk kind en past het onderwijsaanbod daarop aan. In de stamgroepen wordt plan- en doelmatig gewerkt, door didactiek, inhoud en organisatie op elkaar af te stemmen. De scholen kennen een professionele cultuur waarin vakkundigheid, samenwerken, kennis delen en een kritische houding hand in hand gaan. De scholen en stamgroepleiders tonen een intrinsieke drang tot ontwikkeling en groei.We bieden een veilig pedagogisch klimaat.

Een omgeving waarin iedereen (kinderen, ouders en personeel) zichzelf mag zijn en gezien en gewaardeerd wordt. Opvoeding en onderwijs geschiedt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en stamgroepleiders.Onze grondhouding is positief, samenwerkend en we leren de kinderen zelfstandigheid te ontwikkelen. We spreken vertrouwen uit. Er heerst een sfeer waarin we belangstelling hebben voor elkaar. In de stamgroepen delen we lief en leed met elkaar. Kinderen, stamgroepleiders en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar.
avatar