La Hacienda

Adres Schaaksport 108 t/m 130
Postcode + plaats 9728 PG Groningen   
Contact 0852003993
www.lahacienda.nu
info@lahacienda.nu

Beschrijving

La Hacienda biedt in Groningen woonbegeleiding aan jongeren in de leeftijd van 16 tot 26 jaar die op weg naar zelfstandigheid ondersteuning nodig hebben. Dit kan in de vorm van begeleid wonen op een van onze locaties, zelfstandig wonen in een appartement van La Hacienda of ambulante begeleiding in de eigen woonomgeving. Een jongere wordt bij La Hacienda ondersteund op verschillende leefgebieden. Dit gebeurt op basis van doelen die de jongere samen met de begeleiding opstelt. De begeleiding vindt individueel plaats, maar er kunnen activiteiten plaatsvinden in groepsverband. La Hacienda kijkt naar oplossingen in plaats van problemen. We werken samen met de jongere op zijn of haar eigen tempo.


Ambulant
Individuele begeleiding specialistisch
Verblijf en opname
Verblijf licht
Activering en Participatie
Activering en Participatie
Verblijf 24 uur toezicht
Verblijf 24 uur toezicht
Verblijf met toezicht nabij en op afroep
Verblijf met toezicht nabij en op afroep


avatar