zaVie

Adres Leonard Springerlaan 13
Postcode + plaats 9727KB Groningen   
Categorie Gezondheid
Sociale contacten
Vrijwilligerswerk
Contact 050 – 5713999
zavie.nl
www.facebook.com/zaVieGroningen/
info@zavie.nl

Beschrijving

zaVie (zorg en aandacht voor iedereen) is een belangenbehartiger die zich in de provincie Groningen inzet voor inwoners die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken: mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, chronisch zieken, senioren en hun naasten/mantelzorgers. 

Als je bij één van die groepen hoort, val je soms zomaar ‘buiten de boot’: een leuke betaalde baan is bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend, net als met een rolstoel een winkel of restaurant in kunnen. We willen dat je dan de zorg, aandacht en ondersteuning krijgt die je nodig hebt. Maar ook: gelijke kansen en het gevoel erbij te horen. Iedereen doet mee!

We houden ons bezig met onderwerpen als toegankelijkheid, stigma, wonen, vrije tijd en nog veel meer. Vaak organiseren we bijeenkomsten, waar we ervaringen uitwisselen en praten over wat goed gaat en wat beter kan in de zorg, aandacht en ondersteuning in onze provincie. Met die signalen willen wij aan de slag. ‘Wij’ zijn trouwens veel enthousiaste vrijwilligers, van jong tot oud, die vaak uit eigen ervaring weten wat een ziekte of beperking voor je leven kan betekenen.

Lijkt het je leuk om met ons mee te werken? Bel of mail dan met onze vrijwilligerscoördinator Zari Mousavi, telefoon 06 189 956 54, email z.mousavi@zavie.nl. We maken een afspraak en gaan graag in gesprek over wat jij kunt en wilt doen. Wees welkom!

Twitter: https://twitter.com/zaVieGroningen

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/zavie-groningen/

avatar